Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

18 - 20 - M/01 Informační technologie

Úvod » Pro uchazeče » Studijní obory » 18 - 20 - M/01 Informační technologie

Od školního roku 2021/2022 nově otevíráme 2 třídy oboru Informační technologie.

Přijatí studenti budou rozděleni mezi obě zaměření v 1. ročníku dle zájmu, dosažených bodů v přijímacím řízení a naplnění kapacity tříd.