Pro zájemce o studium na VOŠ

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Pro zájemce o studium na VOŠ

Pro zájemce o studium na VOŠ pro školní rok 2020/21

vyhlašuje ředitel školy III. kolo přijímacího řízení  - v kombinovaném studiu při zaměstanání

zÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2020/21
Termín podání přihlášky: 21. 9. 2020
Termín přijímacího řízení:

středa, 30. 9. 2020

Ostatní informace jsou platné z I. kola kola přijímacího řízení - viz. níže

- V případě potřeby kontaktujte ředitele školy.

 

vyhlašuje ředitel školy II. kolo přijímacího řízení  - v kombinovaném studiu při zaměstanání

zÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2020/21
Termín podání přihlášky: 31. 8. 2020
Termín přijímacího řízení:

čtvrtek 11. 9. 2020

Ostatní informace jsou platné z I. kola kola přijímacího řízení - viz. níže

- V případě potřeby kontaktujte ředitele školy.

vyhlašuje ředitel školy III. kolo přijímacího řízení  - v kombinovaném studiu při zaměstanání

zÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2020/21
Termín podání přihlášky: 8. 10. 2020
Termín přijímacího řízení:

čtvrtek 8. 10. 2020

Ostatní informace jsou platné z I. kola kola přijímacího řízení - viz. níže

- V případě potřeby kontaktujte ředitele školy.

Přijímací řízení pro 2020/2021 - I. kolo - kombinované studium PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2020/2021 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

 

zÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2020/2021
Termín podání přihlášky: 31. 5. 2020
Termín přijímacího řízení: čtvrtek 11. 9. 2020
Plánovaný počet přijímaných uchazečů:

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 30 míst (NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR)

Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT ODESLÁNA DO STANOVENÉHO TERMÍNU NA ADRESU

(ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NUTNÁ)

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Masarykova 3
460 84 Liberec 1

 

formulář přihlášky ke stažení - Zde ke stažení

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky. Přihláška může být podána i před absolvováním maturitní zkoušky. Uchazeč může být přijat i podmíněně a maturitní vysvědčení dodá ihned po složení maturitních zkoušek.

 

Schválený studijní obor 26 - 41 - N/08  PRŮMYSLOVÁ ELEKTROTECHNIKA

se zaměřením:

  • průmyslová automatizace
  • informační technologie v elektrotechnice

Řádně vyplněnou přihlášku SEVT 49 152 1 ke studiu je možno podat do 31. 5. 2020 (v I. kole) .

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • čtvrtek 11. 9. 2020

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • pohovor (0 - 10 bodů)
  • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ (0 - 10 bodů)
  • 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - max. 30 míst

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

 

Přijímací řízení