OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Úvod » O škole » Novinky » OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Informace k způsobu výuky a vzdělávání od 16. 3. 2020 budou zveřejněny na webu školy v pátek 13. 3. 2020. 

Informace z MŠMT a nařízení Vlády ČR budou zveřejňovány na webu školy průběžně.

Vedení školy.