Erasmus 2019/2020

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Aktuality » Erasmus 2019/2020
Erasmus 2019/2020

Účastníci stáže

Žák 3. - 4. ročníků SPŠSE s výborným prospěchem a nízkou absencí. Pochvaly ředitele a třídních učitelů výhodou.

 

Termíny stáží

  • Krátkodobé stáže – v průběhu celého školního roku – bude upřesněno.
  • Dlouhodobé stáže – absolventi -  od června do září.

Přínos stáže

Rozšíření odborných znalostí a dovedností, zlepšení komunikačních schopností v daném cizím jazyce, poznání jiné kultury, osamostatnění se, zlepšení dovedností ve finanční gramotnosti a získání mnoha nezapomenutelných zážitků.

Výběr účastníků

Rozhoduje výběrová komise složená: třídní učitel, učitel jazyků, učitel odborných předmětů, ředitel školy. Stanoví se předpokládaný seznam účastníků a náhradníků. Poté následují kurzy jazykové, kulturní a odborné přípravy. Účast na nich je pro vybrané studenty povinná.

 

Další informace

odpovědné osoby

Případné dotazy u

  • Ing. Marie Kramsové (A318)
  • Mgr. Aleny Žid (A313)

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY

  • 8.11.2019  - Ing. Kramsové nebo Mgr. Žid

Podrobnější info a přihlášky

Více informací včetně přihlášek na stránce Erasmus+ 2019/2020

 

Podobné články